تبلیغات
* زمان بازی ها به وقت اسپانیا می باشد و برای تبدیل به وقت تهران باید آن را با 2 ساعت و 30 دقیقه جمع کرد

http://upload7.ir/images/13552324916917989205.jpg

http://upload7.ir/images/18597514475691663340.jpg

http://upload7.ir/images/12930626998947547271.jpg

http://upload7.ir/images/85639647684750566806.jpg